Kedves Vásárlóink! Szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogy 20.000 forint feletti vásárlás esetén ingyenes szállítást biztosítunk! Bővebb információ itt!

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték a Facebookon!

Játssz és nyerd meg a az egyik ajándékutalványunk egyikét!

Játék feltétele: 


1. Készíts egy király gőzölős képet magadról, barátodról, barátnődről.

2. Küld el nekünk a nyeremenyjatek@gandalfliquid.hu e-mail címre

3. Mi közzétesszük az oldalunkon és a 3 legtöbb like-ot szerző kép tulajdonosa jutalomban részesül. Minimális létszám 10 fő! Ez alatt a játék nem kerül megszervezésre.


Eredményhirdetés: 2022. január első fele.

Nyeremény átadása: futárszolgálat / személyes átvétel

1. A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Nilfheim Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-386600, adószám: 29311464-2-42, székhely: HU- 1089 Budapest, Golgota út. 6), (továbbiakban: szervező), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

2. Részvételi szabályzat 

2.1. A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet, melyben a játékos vállalja, hogy a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook) valamint az a játék időtartama alatt „Like” („Kedvelés”) kapcsolatot alakít ki az Szervező “Gandalf Liquid” elnevezésű Facebook oldalával. A nyertest a Gandalf Liquid sorsolja ki. A nyereményjátékot és a sorsolást a gyűjtött like-ok alapján értékeljük. Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

2.2. A nyereményjátékban azok a 18 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek.

2.3. A nyertes köteles együttműködni a szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, úgy e körülményért a szervező felelőssége nem állapítható meg.  

2.4. A nyeremény készpénzre vagy más ajándéktárgyra át nem váltható.

A nyeremény: 1. hely 10 000Ft értékű utalvány. 2. hely 5 000Ft értékű utalvány, 3. hely 5 000Ft értékű utalvány

3. A nyereményjáték ideje: 2021. október. 07-től 2021. december 30-ig

4. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása: 

A sorsolást a Nilfheim Kft. bonyolítja le.. A szervező a nyertest az eredményhirdetés és a sorsolás napján a Facebook felületén poszt formájában értesíti. A nyertesnek a poszt kihelyezésétől számított 72 órán belül kell jelentkeznie a info@gandalfliquid.hu e-mail címen. Ellenkező esetben a nyeremény a szervező tulajdonában marad. 

5. Adatkezelés 

5.1. Az adatkezlésre a www.gandalfliquid.hu oldalon feltöltött Adatkezelési szabályzatban leírtak az irányadók.

A kezelt adatok köre:

A nyereményjátékban részt vevők neve, Facebook oldala oldala.

A nyereményjátékban történő részvétel kifejezett jelzésével és annak beküldésével a játékban résztvevő személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. A szervező a nyereményjátékban részt vevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli. 

5.2. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a játékban résztvevő személyek nyereményjátékban való részvétele.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

5.3. Az adatkezelés jogalapja: Az adatszolgáltatás önkéntes. 

6. Adattovábbítás 

6.1. Az adatkezelő a nyertes nevét továbbítja akként, hogy a Facebook oldalán (Gandalf Liquid) megjelenteti. A szervező ezen kívül a kezelt adatokat marketing célból nem továbbítja, más tekintetben nem hozza nyilvánosságra. 

6.2. A nyereményjátékban részt vevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az adataik közül a családi nevét és utónevét nyilvánosságra hozza a Facebook oldalán.

7. Záró rendelkezések 

7.1. A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a Facebook oldalán.

7.2. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

7.3. Az érintettek jogaikat az Infotv-nek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően bíróság előtt érvényesíthetik, valamint kérhetik a Nemzeti és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 (1) 391-1400) segítségét illetve panasszal fordulhatnak hozzá. 

Budapest, 2021. április 14.